Devolucions i reemborsament

Política de devolució, canvi i reemborsament

Dret de desistiment:

El Client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del lliurament del Producte o des de la celebració de el contracte si es tracta d’un servei, per comunicar el seu desistiment total o parcial de la compra del Producte o servei, de conformitat amb la legislació aplicable . La devolució efectuada en termini no comportarà cap penalització. No obstant això, el Client haurà d’assumir les despeses d’enviament.

Marqueu els articles a retornar en el tiquet de compra que rep al costat de la comanda.

Haurà d’enviar els articles en l’embalatge original en el qual va ser lliurat per l’operador logístic.

Un cop hagi estat decebuda la devolució per nosaltres, verificarem que els articles retornats físicament es corresponen amb l’albarà de devolució i addicionalment que aquests han estat rebuts en perfectes condicions d’ús, complets, en el seu embalatge original i sense indicis d’haver estat usats. Si la comprovació de l’estat de la comanda és satisfactòria procedirem a reemborsar els diners que ha pagat en el seu moment a la mateixa targeta de crèdit des de la que va realitzar el pagament, en el termini màxim d’un mes. En cas contrari, ens posarem en contacte amb vostè per enviar-de nou l’article (els costos de transport associats a aquest nou enviament, correran pel seu compte).