Stick AZEMAD GT10

88.50

GT10

El pal GT10, com el model GT10 XL, té la mateixa composició (fusta ultralleugera i reforçada en un 80% per material compost) i les mateixes característiques claus de la paleta, amb l’objectiu d’augmentar l’agilitat del porter i reduir les absències. involuntària.

La diferència d’aquest model es troba en la longitud del pal que té la mateixa longitud dels models del porter tradicional (Keeper, NoCore, Carbon), tenint -7cm que el GT10 XL, sent indicat als porters familiaritzats amb aquestes mesures i privilegi a major agilitat a la menor amplitud que ofereix el model GT10 XL.